Sign in

Avus — Current Safe

 • Tüm direklere uyumlu ve 3 dakikada kuruluma sahip tasarım.
 • Güçlü ses ve ışık ile geribildirim.
 • Devrilen direkleri bildirme.
 • IoT Platformlar ile tam entegre. (Netcad Digital Universe, Azure IoT, AWS IoT, Google IoT vb.)
 • 2 Yıl pil ömrü ve garanti.
 • Çalıntı ve saldırganlık algılama.

Avus çözümünün tüm yönetimlere sunulabilmesi ve kullanılabilmesi için ihtiyaçlara yönelik sürümler oluşturmuştur.

Avus çözümünün tüm yönetimlere sunulabilmesi ve kullanılabilmesi için ihtiyaçlara yönelik sürümler oluşturmuştur.

Avus Akıllı Güç Devreleri sürümleri:

1- Tasarruf sürüm: Tasarruf sürümü, aydınlatmaları kontrol eder ve mevcut tüketimden %7 tasarruf sağlar.

 • Kontrol edebileceği pano sayısı: 2
 • Ortalama kontrol edebileceği kurulu güç: 0–30 kW/h
 • Fiyatı: 3949 TL
 • Amorti süresi: 9 Ay
 • Amorti sonrası yıllık tasarruf: 9.000 kW/h (10/2020 itibariyle parasal değeri yaklaşık 6.000 TL)
 • Özellikler:
 • Gelişmiş 3 ışık sensörü ile 360 derece ışık analizi.
 • Hızlıca değiştirilebilir ve eklenebilir modüler yapı.
 • Dahili optimizasyon algoritması.

Notion üzerinden daha detaylı tabloya ve dinamik içeriğe ulaşabilirsiniz.

Yapılan testler: Avus 14–15 Temmuz 2020 tarihlerinde iki farklı konumda gün batım testleri gerçekleştirmiştir.

Yapılan test hakkında tutulan sonuçlar:

İki ayrı konumda gerçekleştirilen gün batımı testi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Konumlardan @39.4535444, 29.8615411, Kütahya ilinin Merkez ilçesindeki Demirciören Köyü’nü, @39.4406417, 29.9078849,17 ise Kütahya ilinin Merkez ilçesinin Okçu Mahallesi’ni temsil etmektedir. Konumlar arasındaki ortalama kuş bakışı mesafe 4500 metredir.

Kütahya ilinin Merkez ilçesindeki Demirciören Köyü’nde yapılan test sonucunda, gün batımında aydınlatmalarda kullanılmakta olan sistem yerine Avus sisteminin tercih edilmesi, %2.5 (12 dakika) enerji tasarrufu sağlayabilir.

Kütahya ilinin Merkez ilçesinin Okçu Mahallesi’nde yapılan test sonucunda, gün batımında aydınlatmalarda…


Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir.

Ne yapıyoruz?

Şehirlerin içerisindeki semtlere, mahallelere, sokaklara belirli bir plan içerisinde Avus’un sensör devresi ULAK yerleştirilmektedir. ULAK yerleştirildiği konumun, havasının ne boyutta kirli olduğunu, havaya kirleten maddeler arasında hangisinin ön plana çıktığını, güneşin ultraviyole ışınlarının zararlı noktaya gelip gelmediğini, gürültü kirliliği boyutunu, temel düzeydeki sarsıntılarını, hissedilen sıcaklık, basınç ve nem oranlarını, yağışın ne zaman başladığını ne zaman bittiğini, havanın sisli olup olmadığını, o bölgede buzlanma olma ihtimalini, gün ışığının anlık değerlerini hassas biçimde ölçümlemektedir.

Sensör devremiz geliştirilmeye açıktır, ihtiyaçlara göre özelleştirilerek bölgelerden farklı veriler…


Akıllı şehir uygulamalarına baktığımızda, genellikle büyük şehirlerde yapılan çalışmaların ön plana çıktığını görmekteyiz. Fakat akıllı şehirleri sadece metropollerle ve dünya şehirleri ile mi sınırlı bırakmalıyız? Yoksa bu kavramın orta ölçekli şehirleri yeniden canlandırmada, farklı bir dinamizm getirmede, metropollerin yükünü paylaşmada ve en önemlisi sürdürülebilirlik konusunda etkin bir rol alması mümkün olabilir mi? Bu durumda orta ölçekli şehirlerin “Akıllı şehir” olarak gelişmesinde olumlu ve olumsuz yönler neler olabilir?

Öncelikle orta ölçekli şehirleri tanıyarak başlayalım. Büyük ve küçük şehirlerin avantajlarını bünyesinde toplayan ve sürdüren, bununla birlikte dezavantajlarını sürdürmeyen ve bu iki şehrin bileşkesi olan şehirlere orta ölçekli şehir tanımı yapılmaktadır. [1] Orta…


Her yıl dünyadaki kanser hastalarına üç milyona yakın iyi huylu, yüz otuz binden fazla kötü huylu deri kanseri hastası eklenmektedir. [1] Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, teşhis konulan her üç kanser hastasından biri deri kanseridir. [2] Tüm dünyada, deri kanserinden dolayı kaybedilen yaşam yılı (DALY) yıllık toplam bir buçuk milyon gün olarak kabul edilmektedir. [3] Deri kanserinin yaklaşık %60–90’lık nedeni ultraviyole ışınlarıdır ve Ozon Tabakası’nın giderek incelmesiyle UV ışınlarının zararları artmaktadır. [4,5]

UV ışınlarından koruma programları genellikle hastalığa yakalanmış, yetişkinleri hedef almaktadır. Fakat dışarıda en çok çocukken vakit geçirmek isteriz. Parkları çocukken güzel görebiliriz. Salıncak bizi güneşe çocukken yaklaştırabilir. Bir…


Hava kirliliği nedir?

Hava kirliliği karşımıza kısaca, insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen havadaki maddelerin bir karışımı halinde ortaya çıkmaktadır. Dışarıdaki hava kirliliği nedeniyle, her yıl dünyada 4.2 milyon insan hayatını kaybetmektedir, dünyadaki “Astım” vakalarının %40’ı hava kirliliği nedeniyle oluşmaktadır ve hava kirliliği 2013 Dünya Ekonomisinin üzerinde toplam 225 milyar $ olumsuzluğa neden olmuştur.[1]

Türkiye’nin birçok şehrinde yapılan çok sayıda araştırmada ulaşılan sonuçlara göre her yaş grubunun alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla hava kirliliği arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Hava kirliliği tek bir bileşen değildir. Hava kirliliğinin büyük bir kısmını ozon, karbon monoksit, azot oksitler, sülfür…

Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store