Avus — Current Safe

  • Tüm direklere uyumlu ve 3 dakikada kuruluma sahip tasarım.
  • Güçlü ses ve ışık ile geribildirim.
  • Devrilen direkleri bildirme.
  • IoT Platformlar ile tam entegre. (Netcad Digital Universe, Azure IoT, AWS IoT, Google IoT vb.)
  • 2 Yıl pil ömrü ve garanti.
  • Çalıntı ve saldırganlık algılama.

Avus çözümünün tüm yönetimlere sunulabilmesi ve kullanılabilmesi için ihtiyaçlara yönelik sürümler oluşturmuştur.

Avus çözümünün tüm yönetimlere sunulabilmesi ve kullanılabilmesi için ihtiyaçlara yönelik sürümler oluşturmuştur.

Avus Akıllı Güç Devreleri sürümleri:

1- Tasarruf sürüm: Tasarruf sürümü, aydınlatmaları kontrol eder ve mevcut tüketimden %7 tasarruf sağlar.

  • Kontrol edebileceği pano sayısı: 2
  • Ortalama kontrol…

Notion üzerinden daha detaylı tabloya ve dinamik içeriğe ulaşabilirsiniz.

Yapılan testler: Avus 14–15 Temmuz 2020 tarihlerinde iki farklı konumda gün batım testleri gerçekleştirmiştir.

Yapılan test hakkında tutulan sonuçlar:

İki ayrı konumda gerçekleştirilen gün batımı testi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Konumlardan @39.4535444, 29.8615411, Kütahya ilinin Merkez ilçesindeki Demirciören Köyü’nü, @39.4406417, 29.9078849,17 ise Kütahya ilinin Merkez ilçesinin…

Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir.

Ne yapıyoruz?

Şehirlerin içerisindeki semtlere, mahallelere, sokaklara belirli bir plan içerisinde Avus’un sensör devresi ULAK yerleştirilmektedir. ULAK yerleştirildiği konumun, havasının ne boyutta kirli olduğunu, havaya kirleten maddeler arasında hangisinin ön plana çıktığını, güneşin ultraviyole…

Akıllı şehir uygulamalarına baktığımızda, genellikle büyük şehirlerde yapılan çalışmaların ön plana çıktığını görmekteyiz. Fakat akıllı şehirleri sadece metropollerle ve dünya şehirleri ile mi sınırlı bırakmalıyız? Yoksa bu kavramın orta ölçekli şehirleri yeniden canlandırmada, farklı bir dinamizm getirmede, metropollerin yükünü paylaşmada ve en önemlisi sürdürülebilirlik konusunda etkin bir rol alması mümkün…

Her yıl dünyadaki kanser hastalarına üç milyona yakın iyi huylu, yüz otuz binden fazla kötü huylu deri kanseri hastası eklenmektedir. [1] Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, teşhis konulan her üç kanser hastasından biri deri kanseridir. [2] Tüm dünyada, deri kanserinden dolayı kaybedilen yaşam yılı (DALY) yıllık toplam bir buçuk milyon…

Hava kirliliği nedir?

Hava kirliliği karşımıza kısaca, insanları ve çevreyi olumsuz etkileyen havadaki maddelerin bir karışımı halinde ortaya çıkmaktadır. Dışarıdaki hava kirliliği nedeniyle, her yıl dünyada 4.2 milyon insan hayatını kaybetmektedir, dünyadaki “Astım” vakalarının %40’ı hava kirliliği nedeniyle oluşmaktadır ve hava kirliliği 2013 Dünya Ekonomisinin üzerinde toplam 225 milyar $ olumsuzluğa neden olmuştur.[1]

Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store