Avus — Akıllı Şehir Çözümleri

Avus
5 min readAug 21, 2020

Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir.

Ne yapıyoruz?

Şehirlerin içerisindeki semtlere, mahallelere, sokaklara belirli bir plan içerisinde Avus’un sensör devresi ULAK yerleştirilmektedir. ULAK yerleştirildiği konumun, havasının ne boyutta kirli olduğunu, havaya kirleten maddeler arasında hangisinin ön plana çıktığını, güneşin ultraviyole ışınlarının zararlı noktaya gelip gelmediğini, gürültü kirliliği boyutunu, temel düzeydeki sarsıntılarını, hissedilen sıcaklık, basınç ve nem oranlarını, yağışın ne zaman başladığını ne zaman bittiğini, havanın sisli olup olmadığını, o bölgede buzlanma olma ihtimalini, gün ışığının anlık değerlerini hassas biçimde ölçümlemektedir.

Sensör devremiz geliştirilmeye açıktır, ihtiyaçlara göre özelleştirilerek bölgelerden farklı veriler ölçümleyebilmektedir.

Ölçümlenen bu veriler, bölgenin gerçek ihtiyaçlarını ve problemlerini göstermektedir. Avus bu verilerle, bölgelere özel çözümler üretmektedir.

Yönetimler için geliştirdiğimiz ilk çözümümüzün ismi, Avus Akıllı Güç Devreleri’dir.

Avus Akıllı Güç Devreleri

Dış aydınlatmalarla alakalı çözüm olarak sunulan Avus Akıllı Güç Devreleri, sokak, cadde ve süs aydınlatmaları başta olmak üzere tüm dış aydınlatmalarda minimum maliyetle maksimum çözüm ve tasarrufu sunmayı hedeflemektedir.

Avus, akıllı güç devreleri çözümüyle dış aydınlatmalar olarak isimlendirilen sokak aydınlatmaları vb. aydınlatmalarda hali hazırda en çok kullanılan sisteme bir alternatif sunmaktadır. Avus Akıllı Güç Devreleri, dış aydınlatmalarda -en bilindik şekilde sokak aydınlatmalarında- neredeyse her gün her bölgede karşılaşılmakta olan erken açılma, geç kapanma, gün ortasında çalışma gibi problemleri çözerek %12’ye varan tasarruf sunmaktadır.

Bunun yanında sadece tasarruf sunmanın da ötesinde, Avus’un asıl amacını aydınlatmaların sadece ihtiyaç olduğu anlarda çalışması oluşturmaktadır. Örnek olarak, bir gün havanın geç kararmasından dolayı aydınlatmayı geç açan Avus, ertesi gün havanın sisli olmasından dolayı sise bağlı kazalar yaşanmaması ve görüş mesafesinin artmasına yardımcı olması açısından aydınlatmaları hava durumu normal haline dönesiye kadar çalıştırmaktadır. Avus geliştirdiği çözümüyle, aydınlatmaları sadece ihtiyaç duyulduğu kadar çalıştırarak onlardan en fazla faydanın alınmasını sağlamaktadır.

Aydınlatmaların ne zaman çalışması gerektiğini, geliştirdiğimiz sensör devremiz ULAK tespit etmektedir. Şehirlerin kendine özgü temel problemlerini tespit edebilmesi için çözüm olarak sunulan ULAK, şehrin içerisindeki her semtin kendi gün ışığı değerini çok boyutlu ölçüm yapabilen özel sistemiyle analiz etmektedir. Bu sayede Avus, konumu çok hassas biçimde özelleştirerek bir şehrin içindeki her bölgenin aydınlatma ihtiyacını ayrı ayrı anlayabilmektedir.

Buraya kadar olan kısmı özetlemek gerekirse Avus, geliştirdiği sensör devresi ULAK ile aydınlatmaların bulunduğu en yakın konumdan gerçek zamanlı ışık değerini ölçüp, aydınlatmaları kontrol eden kısım olan Avus Akıllı Güç Devreleri’ne aktarmaktadır. Avus Akıllı Güç Devreleri ise gerçek zamanlı veriler doğrultusunda, aydınlatmaları tam zamanında açıp ve tam zamanında kapatarak tasarruf sağlamaktadır.

Avus Akıllı Güç Devreleri, tasarruf sağlamanın yanında aydınlatmaları kontrol eden sıradan bir elektrik panosunu akıllı hale getirmektedir. Aydınlatmaları kontrol etmede yaygın kullanılan sistemlerde, anlık olarak aksiyon alınması gereken zamanlarda sahaya ekip gönderme mecburiyeti bulunmaktadır. En ufak bir arızada dahi (aydınlatmaları kontrol eden sistemin saatinin bozulması vb.) sistem aksamakta ve çözüm için personelin arızalanan panoya gidip, açması gerekmektedir.

Avus, pano içerisindeki sistemi yenileyerek teknolojik bir sistem sunmaktadır. Avus Akıllı Güç Devresi ile kontrol edilen aydınlatmalar, uzaktan kontrol edilmek, anlık aksiyon alabilmek, sahaya ekip göndermeden bazı problemleri çözerek operesyonel maliyetleri azaltmak, arızalı aydınlatma olup olmadığını görebilmek gibi çözümlere sahip olmaktadır.

Avus Akıllı Güç Devreleri, deprem, sarsıntıya neden olan sel ve toprak kayması, tehlikeli yüksek rüzgâr gibi istenmeyen ve kontrol edilemeyen durumlarda aydınlatmaları kapatarak elektriğe bağlı yaşanabilecek zararlı durumları önlemektedir. Ölçümü yapılan doğal afet durumları anlık olarak sisteme rapor edilmektedir.

Ayrıca Avus Akıllı Güç Devreleri, bulunduğu panonun açılması durumunda sisteme uyarı göndererek panonun güvenliğini sağlamaktadır.

Rakip analizi

Dış aydınlatmaları kontrol etmekte şu anda neredeyse tamamen astronomik zaman röleleri kullanılmaktadır. Astronomik zaman röleleri kontrol ettiği aydınlatmaları, bulunduğu konumun gün batım saatinde açıp, gün doğum saatinde otomatik olarak kapatmaktadır. Astronomik zaman röleleri, aydınlatmaları kontrol ederken ortamın ışık değerini dikkate almamaktadır. Bu durum %12’ye varan gereksiz enerji tüketimine neden olmaktadır.

Bir diğer çözüm olan fotoselli röleler ise, aydınlatmaları ortamın ışık değerine göre açıp kapatmaktadır. Işık değerini ölçümlemek için kullanılan donanımın kablolu olması çabuk kirlenme ya da kablo kopması problemlerine neden olmuş bunun yanı sırda her mevsim ışık değeri ayarı yapılması gibi operasyonel maliyetleri artıracak bir ürün olduğu için kullanımdan kaldırılmıştır.

Türkiye’de astronomik zaman rölesi ve fotoselli röle üretimi yapan Entes, Gepa, Atel ve Pelsan kurumsalmış firmalar bulunmaktadır. Uluslararası pazarda ise her ülkede kendi üretimini yapan kurumsal firmalar bulunmaktadır.

Avus Akıllı Güç Devreleri, astronomik zaman röleleri ve fotoselli rölelerin neden olduğu gereksiz enerji tüketimini tasarrufa dönüştürmektedir. Bunun yanı sıra birçok teknolojik yenilik sunarak (Aydınlatmaları uzaktan kontrol edilebilme, arıza tespiti, arızaların uzaktan giderilmesi vb.) aydınlatmalardan maksimum verimi alabilmenin önünü açmaktadır.

Aydınlatmaların kontrolü için teknolojik çözüm olarak ön plana çıkan çözüm akıllı aydınlatma sistemleridir. Akıllı aydınlatma sistemleri akıllı şehirlerin önemli bir parçasıdır. Akıllı aydınlatma sistemleri, bir bölgedeki her aydınlatmayı teker teker değiştirip akıllı hale getirerek bölgedeki her aydınlatmaya; ayrı kontrol edilebilme, parlaklığını değiştirebilme gibi özellikler kazandırmaktadır.

2020 Yılında Türkiye’de sıradan aydınlatmayı akıllı aydınlatmaya dönüştürmenin ortalama maliyeti aydınlatma başına 200 ile 400$ arasında değişmektedir. Türkiye’de 8.000.000’dan fazla genel aydınlatma bulunmaktadır. Bu rakamlarla yatırım maliyeti bu seviyelerde ulaşılabilir olmaktan çok uzaktadır.

Avus Akıllı Güç Devreleri ise tüm aydınlatmaları tek bir pano üzerinden kontrol ederek tasarruf sağlamaktadır. Bu özelliği dolayısıyla 100–150 aydınlatma başına maliyeti 1000$ geçmemektedir.

Avus çözümüyle, her aydınlatmayı akıllı hale dönüştürmek yerine, aydınlatmaların bağlı oldukları panoları akıllı hale getirmektedir.

Avus Akıllı Güç Devreleri, akıllı aydınlatma sistemlerinin bir aydınlatmaya sağladığı teknolojik çözümlerin –aydınlatmaların parlaklığını değiştirme hariç- tamamını, bir pano üzerinden tüm aydınlatmalara sağlamaktadır.

Bu noktada Avus’un bu çözümüyle ulaşmak istediği hedef, tüm dış aydınlatmaların LED aydınlatmaya ya da akıllı aydınlatmaya çevrilmesine kadar geçen sürede maksimum tasarruf ve çözümü sağlayan girişim olarak konumlanmak ve gelecekteki akıllı aydınlatma sistemleri için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.

Türkiye’de Logiba firması akıllı aydınlatma sistemi üretiminde ön plana çıkarken, uluslararası pazarda birçok örnek bulunmaktadır. Örnek olarak Billion yazılım satışı yapmakta ve bayilik vermektedir.

Pazar analizi

Dünya üzerinde sokak aydınlatma sayısının 300.000.000’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise genel aydınlatma sayısının 8.100.000’den fazla olduğu hesaplanmaktadır. Türkiye’de güncel olan verilere göre toplam 227.667 elektrik panosu bulunmaktadır. Türkiye’deki aydınlatma sayısını 9.000.000 olarak kabul ettiğimizde, 227.667 panonun her birinde ortalama olarak 40 aydınlatma bulunmaktadır. (9.000.000 / 227.667 = 39.5314) Yani Avus Akıllı Güç Devreleri bir panoya kurulduğunda ortalama olarak 40 aydınlatmayı kontrol edebilecektir. Avus, bu verilere göre çeşitli sürümler hazırlamıştır

Türkiye genel aydınlatma analizi:

Türkiye’de 2014 yılında sokak aydınlatmalarının harcadığı her 1 kWh enerji için 0.3479 TL ödeme yapılırken, 2019 yılına gelindiğinde 1 kWh enerji için 0.5589 TL ödeme yapıldı.

2014 Yılında sokak aydınlatmaları 3 Milyar 306 Milyon kWh enerji tüketirken, 2019 yılında bu rakam 4 Milyar 534 Milyon kWh’a yükseldi. 2014 Yılında tüketilen enerjinin faturası, 1 Milyar 150 Milyon TL, 2019 Yılında tüketilen enerjinin faturası, 2 Milyar 534 Milyon TL.

2014–2019 Yılları arasında, sokak aydınlatmalarının toplam tükettiği enerji miktarı %27 artarken, ödenen fatura %55 oranında arttı. 1 kWh başına ödenen bedel ise, 2014–2019 yılları arasında %38'lik bir artış gösterdi.

2019'da en fazla sokak aydınlatması faturası ödeyen bölge Başkent bölgesi, kullandığı sokak aydınlatmaları için, 245,5M Lira ödeme yapıldı. Bu ödemenin %82,4'ü direkt bakanlık tarafından karşılandı. 2019'da faturası T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanan en yüksek oranlı bölge, Sivas, Tokat ve Yozgat bölgesine ait Çamlıbel bölgesi. Çamlıbel Bölgesi’nin, 89M Liralık faturasının %86.7'si bakanlık tarafından karşılandı. Bakanlığın karşıladığı en düşük oran ise %80'le Boğaziçi ve ADM bölgelerine ait.

Pazar büyüklüğü:

Pazar büyüklüğümüz, , Türkiye’nin aydınlatma pazarı hacmi son yıllarda 350M USD bandındadır, dünyada ise aydınlatma pazarının toplam büyüklüğü 50 Milyar USD olduğu bilinmektedir. Girişimimizle akıllı şehir stüdyosu olma planına sahip olduğu için, ilgilendiğimiz diğer pazar olan akıllı şehir pazarı 2024 yılının sonuna kadar %23 oranında büyüyerek 2118 Milyar USD değerine ulaşması öngörülmektedir.

Diğer yazılarımızı okumak için,

--

--

Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com