Sürdürülebilirlik Adımları ve Avus’un Çevre Misyonu

Avus
2 min readOct 27, 2020

7. Erişilebilir ve Temiz Enerji: Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması.

11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları: Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

13. İklim Eylemi: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi.

KW/h, CO2 ve Avus:

Shura Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Ekim 2020'de yayımladığı raporda, her 1 kW/h elektrik enerjisi üretiminin 465–466 gr CO2 emisyonuna neden olduğu açıklandı. TEDAŞ’ın Genel Aydınlatma Tüketimi raporları incelendiğinde, 2019 yılında Türkiye’deki genel aydınlatmalar (sokak, cadde, bazı park ve bahçeler, yollar vb.) 4,534,421,964.50 kW/h enerji tüketti. Shura tarafından sağlanan kW/h ve CO2 emisyonu arasındaki ilişkiye göre, 2019 yılında genel aydınlatmalardan kaynaklı CO2 Emisyonu 2,108,506,213.26 kg’dır. (2,108,506 ton.)

Türkiye’nin 2019 yılındaki genel aydınlatma tüketiminden kaynaklı CO2 emisyonunun emilebilmesi için, 31,627,590 ağacın dikilmesi ve yetişkin halde olması gerekmektedir. (Carbon Neutral bir ton CO2 emisyonunun on beş ağaç tarafından emildiğini belirtmektedir.)

Avus en düşük tasarruf değerleriyle 1,581,375 yetişkin ağacın, en yüksek tasarruf değerleriyle ise 3,795,300 yetişkin ağacın absorbe edeceği CO2 emisyonunun hiç olmamasını sağlar.

(Hesaplamalar 2019 Genel Aydınlatma Giderleri raporu üzerinden en düşük tasarruf değeri %5, en yüksek değer ise %12 kabul edilerek yapılmıştır.) (%5 için Avus, 226,721,098 kW/h enerji tasarrufu sağlar. 105,425,310.57 kg CO2 salınımını önler. (105,425 Ton)) (%12 için Avus, 544,130,635 kw/h enerji tasarrufu sağlar. 253,020,745.275 kg CO2 salınımını önler. (253,020 Ton))

Avus’un sürümlerinin kurulu oldukları her bir pano için engellediği yıllık CO2 emisyonları ise şu şekildedir:

Tasarruf sürüm:

  • 1 Yılda ortalama 9.000 kW/h enerji tasarrufu.
  • 1 Yılda ortalama 4.185 kg CO2 emisyonu engellenmesi.
  • 60 Yetişkin ağaç kadar CO2 emisyonunun absorbe edilmesi.

Standart ve Plus sürüm:

  • 1 Yılda ortalama 11.000 kW/h enerji tasarrufu.
  • 1 Yılda ortalama 5.115 kg CO2 emisyonunun engellenmesi.
  • 76 Yetişkin ağaç kadar CO2 emisyonunun absorbe edilmesi.

--

--

Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com